Prédikátorok

Joó Sándor

Ravasz László

1882-1975

Ravasz László a kolozsvári teológia professzora, az Erdélyi Református Egyházkerület főjegyzője, a Budapest-Kálvin téri Egyházközség református lelkésze, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a református konvent elnöke, hivatalból a Felső Ház tagja, az MTA tagja, közben másodelnöke is, folyóiratok szerkesztője, könyvek szerzője, a magyar reformátusság gazdagon megáldott és kiemelkedő egyénisége.

Ravasz László a trianoni összeomlás után került át Budapestre, ahol a Kálvin téri református gyülekezet lelkipásztora lett, illetve a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé választották. A püspöki hivatalból a második világháborút követően 1948-ban, Kálvin téri lelkipásztori hivatalából pedig 1953-ban távozott. 1956. október 31-én újra Budapesten találja magát leányfalui „száműzetését” követően, ahol a forradalom leverését követően 1957 húsvétjáig ismét a Kálvin téren hirdethette Isten igéjét és viselte a püspöki hivatalt.

A kálvin-téri szószékról elhangzó igehirdetései egész Budapest területéről vonzották a hallgatókat, sőt a fáma szerint még a színművészeti növendékeket is a Kálvin térre irányították, hogy ismerkedjenek a korabeli hatásos szónoki beszéd szerkezetével és jelenségével. Rádiós igehirdetésein keresztül az egész ország ismerte és szerette szolgálatait. Igehirdetései és beszédei számos kötetben kiadásra kerültek, melyeknek teológiai relevanciája ma megállja a helyét. Csaknem száz éve született igehirdetései ma is lelki táplálékot jelentenek az ige tiszta üzenetére vágyó lelkeknek, illetve követhető példát adnak a gyakorló prédikátorok és az arra készülő teológushallgatók elé is.

A prédikáláson túl Ravasz László szívügye volt még az egyház missziója és spiritualitása, amelyért lelkipásztorként és egyházkormányzóként is megtett minden tőle telhetőt.

Ravasz László prédikációi

Joó Sándor

Joó Sándor

1910-1970

Cseri Kálmán A Budapest Pasaréti Református Gyülekezet lelkipásztora 2004. július 4-én így emlékezett elődjére "Tegnap volt harmicnégy éve annak, hogy Isten hazahívta közülünk Joó Sándort. Azóta felnőtt egy nemzedék, amelynek tagjai már nem ismerték őt személyesen, nem hallgathatták itt igehirdetéseit. Nekik szeretném most röviden bemutatni őt.

Istennek kivételesen gazdagon megáldott szolgája volt, akin keresztül magam is sok életre szóló lelki áldást kaptam, amikor...

joosandor.hu

Cseri Kálmán

Cseri Kálmán

1939-2017

Cseri Kálmán 1939. április 30-án született Kecskeméten. Ott ismerte meg fiatalon Istennek a Jézus Krisztusban megjelent bűnbocsátó szeretetét, s már gimnazistaként bekapcsolódott a gyülekezeti munkába. Eközben alakult ki benne, hogy lelkipásztorként szeretné másoknak is mutatni a megtérésre vezető utat.

A Budapest Református Teológiai Akadémián 1962-ben szerzett lelkészi oklevelet. Utána 3 évig vidéken, majd 6 évig a fővárosban...

cserikalman.hu